Vyhodnotenie 15. ročníka Zimného sústredenia 2017

Sobota 1. apríl 2017 nebol len celosvetovým “Dňom bláznov”, ale v Likavke patril najmä súťaženiachtivým mladým hasičom… veď v telocvični Základnej školy s materskou školou v Likavke sa konal už 15. ročník Zimného sústredenia mladých hasičov. Likavskí hasiči túto halovú súťaž organizujú už dlhoročne za účelom zavŕšenia zimnej prípravy mladých hasičov na novú súťažnú sezónu.
Veď v Likavke s príchodom chladných a sychravých jesenných dní sa deti so svojimi trénermi odoberú každoročne do likavskej telocvične a každý pondelok okrem rôznych hier a zábavy sa venujú aj precvičovaniu a zdokonaľovaniu svojich zručností, práci s hasičským náradím, viazaniu uzlov, ale aj kondičným tréningom.

Tohtoročné Zimné sústredenie bolo aj v Likavke postihnuté menším záujmom hasičských družstiev. Žiaľ, je smutné konštatovať, že generačná priepasť, ale aj nezáujem detí a mládeže o akýkoľvek šport, aktivitu, alebo pohyb spôsobuje, že obce a dobrovoľné hasičské zbory nevedia postaviť detské družstvá – je to žiaľ celoslovenský problém.

Tie deti, ktoré ale do Likavky dnes prišli, si s chuťou zacvičili a ukázali, čo v nich je. Niektorým sa darilo lepšie, iným zas nevyšlo všetko podľa svojich predstáv.
Výhodu domáceho prostredia opäť naplno využili obidva hasičské družstvá z Likavky, keď chlapci i dievčatá svoje kategórie vyhrali. V kategórii chlapcov tak za sebou zanechali mladých hasičov z Vasiľova a tretie družstvo chlapcov z Lieseku. V kategórii dievčat na druhom mieste skončili mladé hasičký z Vasiľova a tretie miesto patrilo dievčatám z Liptovskej Lúžnej.
Na konte výherných družstiev tak pribudla pekná pohárová trofej a na domácich nástenkách zanietených mladých hasičov ďalšia cenná medaila do zbierky.

Krásny slnečný deň sme zavŕšili priateľský medzištátnym futbalovým zápasom mladých hasičov z Likavky s kamarátmi z poľského hasičského zboru OSP Bystra a spoločným posedením v hasičskej zbrojnici.