Členská základňa

Pč. Priezvisko a meno Rok povýšenia – aktuálna hodnosť Člen od
1. Apolenárová Ivana 2012 – rotník 2001
2. Babec Marek 2013 – mladší zbrojmajster 2001
3. Baláž Pavol 2010 – nadzbormajster 1965
4. Brtko Marián, Mgr. 2011 – vrchný technik 1990
5. Brtko Miroslav, JUDr. 2011 – mladší inšpektor 1990
6. Brtko Peter, Mgr. 2011 – vrchný technik 1995
7. Brtko Vladimír 2011 – inšpektor 1964
8. Brtková Dominika 2014 – hasič 2014
9. Brtková Kristína 2012 – hasič 2012
10. Domiter Jaroslav 2009 – vrchný technik 1956
11. Domiter Matúš 2013 – hasič 2013
12. Fajta Miloslav 2013 – technik 1975
13. Gejdoš Ľubomír 2013 – rotník 2008
14. Gejdoš Marián 203 – vrchný technik 1975
15. Guráň Jakub 2013 – hasič 2013
16. Guráň Ján 2013 – rotník 2007
17. Grajciarová Veronika 2013 – hasič 2013
18. Haluška František 2013 – starší technik 1975
19. Haluška Juraj 2013 – mladší zborjmajster 2001
20. Halušková Daniela 2014 – mladší zborjmajster 2003
21. Halušková Daniela st. 2014 – vrchný hasič 2010
22. Halušková Františka 2009 – vrchný hasič 2008
23. Halušková Stanislava 2013 – rotník 2008
24. Hradský Milan 2013 – vrchný technik 1956
25. Hradský Stanislav 2013 – starší technik 1973
27. Hrčka Ivan 2013 – vrchný technik 1974
28. Chebeňová Veronika 2014 – hasič 2014
29. Javorka Marián, Ing. 2011 – vrchný technik 2005
30. Javorka Milan 2013 – nadrotník 2005
31. Kohút Zdeno 2013 – mladší zborjmajster 2007
32. Krakovská Vilma 2013 – nadrotník 2005
33. Královenský Peter 2013 – starší zbormajster 1995
34. Krížo Dominik 2014 – hasič 2014
35. Krpelan Patrik 2013 – rotník 2008
36. Kruták Ján 2013 – starší zbormajster 1993
37. Kruták Peter 2013 – mladší zbrojmajster 1966
38. Kudlička Rastislav, Mgr. 2013 – starší techni 1998
39. Chorváthová-Lacová Lucia 2014 – mladší zbrojmajster 2003
40. Lámoš Milan 2013 – starší zbormajster 1997
41. Lejko Ľubomír 2010 – nadzbormajster 1986
42. Lejko Róbert 2011 – inšpektor 1965
43. Lejko Slavomír 2010 – mladší zbormajster 1990
44. Lipták Štefan, Ing. 2010 – nadrotník 2004
45. Marton Matej 2014 – hasič 2014
46. Marton Matúš 2014 – vrchný hasič 2010
47. Martonová-Grajciarová Barbora 2014 – vrchný hasič 2010
48. Martonová-Mudičková Zuzana, Mgr. 2013 – starší technik 2003
49. Mastiš Martin 2013 – starší technik 1995
50. Mastiš Peter Mgr. 2011 – mladší inšpektor 1990
51. Mastišová Lenka 2011 – rotník 2005
52. Matejovie Dominik 2014 – starší hasič 2012
53. Mucha Pavol 2013 – starší zbormajster 1995
54. Muchová Jana 2014 – hasič 2014
55. Mudička Michal 2013 – rotník 2007
56. Mušuta Filip 2014 – hasič 2014
57. Ondrík Vladimír 2014 – vrchný hasič 2008
58. Pinďurová Silvia 2013 – starší hasič 2011
59. Pšenčík Maroš 2013 – zbormajster 1998
60. Pšeno Lukáš 2013 – rotník 2008
61. Pšeno Samuel 2014 – hasič 2014
62. Pšenová Daniela 2013 – starší teechnik 1979
63. Ratulovský Peter 2011 – hasič 2011
64. Ratulovský Roman 2013 – nadrotník 2008
65. Roško Vladimír st. 2009 – starší technik 2007
66. Rošková Mária 2009 – technik 1982
67. Slačka Silvester 2013 – mladší inšpektor 1977
68. Stolár Martin 2014 – hasič 2014
69. Trepáň Adam 2014 – hasič 2014
70. Uhrina Ferdinand 2013 – mladší inšpektor 1955
71. Veselý Milan 2013 – zbormajster 2008
72. Vrabko Alexander 2014 – hasič 2014
73. Vrabko Daniel 2013 – rotník 2007
74. Žákovský Dominik 2014 – hasič 2014