Nebezpečenstvo vypaľovania trávy

Zima pomaly stráca svoju moc a jar sa k nám nezadržateľne priblížila. S jej príchodom sa však v prírode každoročne vytvárajú podmienky pre zvýšené nebezpečenstvo požiarov. Túžba človeka o peknú, čistú a upratanú záhradu a okolie svojho príbytku vedie častokrát k spaľovaniu bioodpadu alebo vypaľovaniu starej trávy.

Preto Dobrovoľný hasičský zbor obce Likavka upozorňuje na veľké nebezpečenstvo takéhoto konania, ktoré neraz spôsobuje veľké materiálne škody a žiaľ aj smrteľné zranenia. Suchá tráva a vietor sú s ohňom dobrými kamarátmi. Nepodceňujme preto túto hrozbu a nevypaľujme suchú trávu. Uvedomme si, že ohňom človek nepohnojí, ani nezaseje.

Okrem toho, takéto konanie je v rozpore so zákonom č. 314/2001 Z.z., pričom za jeho porušenie hrozí nemalá pokuta.

Majme oči otvorené, nebojme sa upozorniť na nezákonné konanie a v prípade vzniku požiaru treba samozrejme ihneď kontaktovať hasičov na čísle 150 (112), alebo veliteľa DHZ Likavka (0905 365 266), alebo predsedu DHZ (0901 788 535) alebo starostu obce.