Právne predpisy

Jednotlivé predpisy, vyhlášky si môžete stiahnúť v prílohe.

37/2014 Z.z.
ZÁKON

O dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov z 29. januára 2014


314/2001 Z.z.
ZÁKON

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 2. júla 2001

o ochrane pred požiarmi


611/2006 Z.z.
VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 20. novembra 2006

o hasičských jednotkách


121/2002 Z.z.
VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 26. februára 2002

o požiarnej prevencii

Prílohy:

Vyhláška 121-2002 o požiarnej prevencii

Vyhláška o hasičských jednotkách 611-2006

Zákon 314-2001 o ochrane pred požiarmi

Zákon o DPOSR