Kontakt

Dobrovoľný hasičský zbor Likavka

Kontaktná adresa:Dobrovoľný hasičský zbor
Likavka 851
034 95 Likavka
Kontakt:predseda DHZ

Mgr. Peter BRTKO
J. Bellu 1090
034 95 Likavka
mobil: 0901 788 535
mail: brtko.peter@gmail.com

veliteľ DHZ

JUDr. Miroslav BRTKO
S. Nemčeka 169
034 95 Likavka
mobil: 0905 365 266
mail: brtko.miroslav@gmail.com

Občianske združenie FLORIÁN

Sídlo združenia:Občianske združenie FLORIÁN
S. Nemčeka 169
034 95 Likavka
IČO:37973002
DIČ:2022158600
Číslo účtu:DEXIA banka Slovensko
833 980 3001 / 5600
Kontakt:predseda združenia

JUDr. Miroslav BRTKO
S. Nemčeka 169
034 95 Likavka
mobil: 0905 365 266
mail: brtko.miroslav@gmail.com

tajomník združenia

Mgr. Peter BRTKO
J. Bellu 1090
034 95 Likavka
mobil: 0901 788 535
mail: brtko.peter@gmail.com