Rok 2014

4. 2. 2014 Lesný požiar pod hradom

O 15:05 bol vyhlásený poplach k lesnému požiaru pod hradom Likava. Po príjazde jednotky ku požiaru už jednotka HaZZ Ružomberok rozvinula útočné vedenie. Naša činnosť spočívala v pomoci príslušníkom HaZZ, v hasení požiaru lopatami a najmä pri dopĺňaní a dodávke vody pre jednotku HaZZ. Požiar bol zlikvidovaný o 16:30 hod. Zasahovalo 13 členov DHZO Likavka.


15. 5. 2014 Veterná a dažďová smršť

V tento deň sme zasahovali na 5 miestach bez prestávky: 1/ O 16:07 bol vyhlásený poplach k nalomenému stromu, ktorý ohrozoval cestnú premávku za Likavkou v smere na Martinček. Odlomené konáre sme odpílili a odstránili, cestu vystriekali. Čas ukončenia výjazdu: 18:30 hod. Zasahovalo 5 členov DHZO Likavka.

2/ O 18:40 sme boli privolaní na odstránenie zlomenej lipy vo dvore rodinného domu, ktorá zachytila aj časť hospodárskej budovy. Zlomený strom sme odstránili. Čas ukončenia výjazdu: 19:50 hod. Zasahovali 2 členovia DHZO Likavka.

3/ O 19:55 bol ohlásený poplach k odtrhnutej streche rodinného domu na Paračke (súp.č. 1028) – silný vietor zroloval približne jednu polovicu plechu z rovnej strechy. Plech sa nám po prepílení podarilo prehodiť naspäť na miesto a zaistili sme ho pribitím lát a lanami, aby aspoň takto provizórne vydržal do nevyhnutnej kompletnej opravy strechy. Čas ukončenia výjazdu: 21:30 hod. Zasahovalo 7 členov DHZO Likavka.

4/ Ešte počas prác na predchádzajúcom výjazde nám volali ďalší občania, ktorí potrebovali pomoc pri hroziacom vyliatí potoka Likavčianka z koryta – pod mostom k rodinnému domu sa nahromadili konáre a iný odpad, ktorý bránil plynulému prietoku. Kým sme dokončili opravu strechy, povolali sme ďalších našich členov k záchranným prácam na potoku. Za pomoci techniky sme museli odtiahnuť platňu mosta, aby bolo možné prečistiť koryto potoka. Čas ukončenia výjazdu: 22:15 hod. Zasahovalo 11 členov DHZO Likavka.

5/ Ani táto práca ešte nebola celkom ukončená, keď sme dostali telefonát z OR HaZZ Ružomberok so žiadosťou o pomoc pri záchranných prácach na ulici Mikuštiakovej, kde valiaca sa voda podmývala novozregulovaný breh potoka. Po dovezení piesku a vriec sme navýšili hrádzu, aby sme tak zabránili preliatiu potoka a škodám na blízkom súkromnom majetku. Čas ukončenia výjazdu: 00:30 hod. Zasahovalo 10 členov DHZO Likavka.


16. 5. 2014 Zaplavená píla v Likavke

Počas dňa sme boli požiadaní o pomoc pri odčerpávaní zaplaveného gátra na píle v Likavke, kde sme za pomoci PS-12 a kalového čerpadla odčerpali cca 50m3 vody. Zasahovali 4 členovia DHZO Likavka


5. 8. 2014 Povodeň v centre obce

O 15:40 hod. bol vyhlásený poplach k bleskovej povodni, ktorá zatopila centrum obce, komunikácie, dvory a pivnice okolitých domov. Naša činnosť spočívala v odčerpávaní vody z miestnych komunikácií, dvorov a pivníc rodinných dvorov. Následné čistenie komunikácií a pretláčanie upchatých odtokových kanálov. Na inom mieste (vyššie po toku potoka) bolo nutné odpíliť a vytiahnuť z toku potoka strhnutý železný plot, ktorý bránil plynulému prietoku. Čas ukončenia výjazdu: 18:54 hod. Zasahovalo 14 členov DHZO Likavka.


6. 9. 2014 Vyvrátený strom

Starosta obce nás požiadal o o technický výjazd – odpílenie stromu, ktorý sa nebezpečne nakláňal nad hlavnú cestu E57 v smere do Ružomberka (pri Domove dôchodcov Senires). Na zásah bola vyslaná zásahová jednotka 1+3 členov. Po príjazde jednotky a zistení stavu, jednotka DHZO zahájila zásah s použitím výsuvného rebríka a motorovej píly Stihl. Čas ukončenia výjazdu: 16:05 hod. Zasahovali 4 členovia DHZO Likavka.


11. 9. 2014 Dopravná nehoda

O 21:50 sme boli privolaní k dopravnej nehode. Po príjazde jednotky na miesto dopravnej nehody bolo zistené, že vplyvom silného dažďa bol podmytý prekop miestnej komunikácie, následkom čoho sa prepadol zásyp výkopu. Osobný automobil zapadol prednou nápravou do prekopu a visel na podvozku. Pri príchode zásahovej jednotky už dopravnú nehodu dokumentovala polícia. Po zistení stavu jednotka DHZO zahájila zásah s použitím mechanického zdviháka, drevených hranolov a motorovej píly Stihl. Po zdvihnutí a podsypaní kolies bolo auto vytlačené na cestu. Prepadnutý cestný prekop jednotka zasypala privezeným kamenivom. Čas ukončenia výjazdu: 22:50 hod. Zasahovalo 6 členov DHZO Likavka.


11. 11. 2014 Čerpanie vody z výkopu

Boli sme požiadaní o o pomoc pri vyčerpaní spodnej vody z výkopu pivnice pod rodinný dom. Po odsúhlasení výjazdu starostom obce a dohodnutí termínu čerpania sme na druhý deň vykonali technický zásah. Vo vykopanej jame cca 12x6m sa nachádzala voda do priemernej výšky cca 1m (cca 70-80m3). S použitím PS-12 bola voda odčerpaná. Zasahovali 4 členovia DHZO Likavka.


Prílohy:

Zásahy z roku 2014 – 1

Zásahy z roku 2014 – 2

Zásahy z roku 2014 – 3

Zásahy z roku 2014 – 4

Zásahy z roku 2014 – 5

Zásahy z roku 2014 – 6