Hasičský viacboj 2023

Sobota 7.10.2023 patrila po troch rokoch znovu hasičskému brannému preteku Hasičský viacboj, ktorý sa konal na lesnej lúčke Hlivovo na Čebrati. Osemnásť 5-členných družstiev mladých hasičov z Oravy, Liptova, Spiša ale aj z okolia Nových Zámkov si zmeralo sily v približne 2-kilometrovom brannom behu s deviatimi disciplínami: precvičili si svoju “mušku” v streľbe zo vzduchovky a paintballovej zbrane, potrénovali svoj odhad v hode cvičným granátom, či zhodení kolkov hasičskou hadicou, ukázali svoju silu pri prelezení 5-metrového visutého lana, precvičili si svoje hasičské zručnosti vo viazaní uzlov, alebo vo vykonaní hasičského útoku a tiež vyskúšali svoju odvahu pri zdolaní výšky a jazdy na lanovej dráhe.

Vekovo staršie deti, ale aj malinkí “šmolkovia” – všetci zdolali pomerne náročnú trať a odvážili sa vykonať každú jednu disciplínu, za čo im patrí naozaj veľký obdiv a pochvala.

V konečnom zúčtovaní sa najlepšie darilo v kategórii dievčat družstvu z DHZ Kňažia pred dievčatami z DHZ Spišské Bystré a domácimi dievčatami z Likavky. V kategórii chlapcov naozaj nádherný bežecký čas dosiahli chlapci z DHZ Spišské Bystré, za ktorými zaostali na druhom a treťom mieste mladí hasiči zo ZŠ Semerovo (okres Nové Zámky).

Mladí hasiči súťažili aj o putovný pohár, ktorý môže získať to súťažné družstvo, ktoré získa najlepší súčet časov zo Zimného sústredenia a Hasičského viacboja – tento rok sa držiteľom putovného pohára stali chlapci zo ZŠ Semerovo.

Ďakujem všetkým členom DHZ Likavka, ktorí sa pričinili o hladký priebeh celej súťaže, o celú organizáciu a prípravu v každom smere. Ďakujem vedúcim súťažných družstiev, ktorí venujú svoj čas v príprave mladých hasičov, ale najmä ďakujem všetkým deťom, mladým hasičom, ktorí sa rozhodli tráviť svoj voľný čas pre hasičinu – túto skutočne zmysluplnú a ušľachtilú činnosť.