Štúdia Inštitútu pre verejné otázky

Štúdia Inštitútu pre verejné otázky

        Dobrovoľný hasičský zbor obce Likavka bol na prelome rokov 2004-2005 predmetom štúdie Inštitútu pre verejné otázky, ktorého výsledky boli uverejnené v publikácii “Marošiová, L. – Majchrák, J.: Dobrovoľníci. Prípadové štúdie. Inštitút pre verejné otázky : Bratislava, 2005.”

        Túto štúdiu spracovala a činnosť organizácie detailne monitorovala p. Lýdia Marošiová, ktorá láskavo udelila súhlas s uverejnením tejto štúdie, za čo jej srdečne ďakujeme.

        Tu vám ponúkame na stiahnutie úplné znenie časti týkajúcej sa nášho dobrovoľného hasičského zboru.