Zaslúžilý člen DPO SR 2017

Utorok 4. apríla 2017 bol výnimočným a sviatočným dňom pre mnohých hasičov na Slovensku… takisto aj pre tých likavských, ale najmä pre jedného nášho člena – vrchného technika Ivana HRČKU (76r.), ktorému sa dostalo najvyššej pocty a titulu Zaslúžilý člen DPO SR.

Toto najvyššie vyznamenanie si prevzal osobne spolu s ďalšími 57 ocenenými z rúk prezidenta DPO SR JUDr. Ladislava Pethö v Žiline za svoj celoživotný príkladný prístup a prácu v požiarnej ochrane.

Ujo Ivan, blahoželáme k významnému oceneniu, ďakujeme za Vašu prácu, ochotu, ľudskosť a prajeme ešte veľa zdravia a síl v rodinnom živote a aj medzi nami hasičmi!

DHZ Likavka spolu s ujom Ivanom má už 4 Zaslúžilých členov DPO SR (Ferdinand Uhrina, Vladimír Brtko, Róbert Lejko). Sme radi a vďační, že nás vychovali takéto osobnosti hasičstva na Slovensku.