Likavskí hasiči vytvorili mobilnú aplikáciu pre zvolávací systém

S príchodom celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov medzi dobrovoľnými hasičmi na celom Slovensku v roku 2015 čoraz viac rezonovala potreba vytvorenia funkčného systému zvolávania členov dobrovoľných hasičských zborov obcí na výjazdy. Táto potreba bola čoraz naliehavejšia s blížiacim sa dátumom 1. septembra 2015 – s dňom účinnosti novely zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. …
Čítať ďalej Likavskí hasiči vytvorili mobilnú aplikáciu pre zvolávací systém