Orgány združenia

VALNÉ ZHROMAŽDENIE
všetci členovia občianskeho združenia FLORIÁN

PREDSTAVENSTVO
predseda
JUDr. Miroslav Brtko

tajomník
Mgr. Peter Brtko

hospodár
Mgr. Peter Mastiš

členovia
Mgr. Rastislav Kudlička
Pavol Mucha
Peter Kráľovenský

dozorná rada
František Haluška
Silvester Slačka
Mgr. Marian Brtko