Rok 2015

V roku 2015 Dobrovoľný hasičský zbor obce Likavka zasahoval celkovo pri 17 výjazdoch:

Prílohy:

Zásahy z roku 2015 – 1

Zásahy z roku 2015 – 2

Zásahy z roku 2015 – 3

Zásahy z roku 2015 – 4

Zásahy z roku 2015 – 5

Zásahy z roku 2015 – 6

Zásahy z roku 2015 – 7

Zásahy z roku 2015 – 8

Zásahy z roku 2015 – 9

Zásahy z roku 2015 – 10

Zásahy z roku 2015 – 11

Zásahy z roku 2015 – 12

Zásahy z roku 2015 – 13

Zásahy z roku 2015 – 14

Zásahy z roku 2015 – 15

Zásahy z roku 2015 – 16

Zásahy z roku 2015 – 17