Okresné valné zhromaždenie v Likavke

Dňa 11. Februára 2012 sa v priestoroch hasičskej zbrojnice v Likavke uskutočnilo zasadnutie Okresného valného zhromaždenia, ktoré sa konalo opäť po piatich rokoch. Na úvod predseda OV DPO Ružomberok, ktorý aj celé zasadnutie viedol, privítal prítomných a hostí. Ďalej predniesol detailnú správu predsedu za uplynulé 5-ročné funkčné obdobie okresného výboru, štatistiky práce pléna, predsedníctva i všetkých komisií. Keďže uplynulo …
Čítať ďalej Okresné valné zhromaždenie v Likavke