Vyčíňanie počasia v Likavke

Štvrtok 15.mája 2014 opäť preveril pripravenosť likavských hasičov, keď neúprosné počasie si vyžiadalo hneď niekoľko našich zásahov. Od 16:15 do 00:30 sme zasahovali na 5 miestach bez prestávky: najskôr nalomený strom ohrozoval cestnú premávku za Likavkou v smere na Martinček. Zaraz odtiaľ sme boli volaný na zlomenú lipu vo dvore rodinného domu, ktorá zachytila aj časť hospodárskej budovy. Ešte zasahujúci členovia neskončili tú prácu, keď sme zvolali ďalších členov na väčšiu živelnú udalosť – odtrhnutá strecha rodinného domu na Paračke – silný vietor zroloval približne jednu tretinu plechu z rovnej strechy. Plech sa nám po prepílení podarilo prehodiť naspäť na miesto a zaistili sme ho pribitím lát a lanami, aby aspoň takto provizórne vydržal do nevyhnutnej kompletnej opravy strechy. Ešte počas prác nám volali ďalší občania, ktorí potrebovali pomoc pri hroziacom vyliatí potoka Likavčianka z koryta – pod mostom k rodinnému domu sa nahromadili konáre a iný odpad, ktorý bránil plynulému prietoku. Kým sme dokončili opravu strechy, povolali sme ďalších našich členov k záchranným prácam na potoku. Za pomoci techniky sme museli odtiahnuť platňu mosta, aby bolo možné prečistiť koryto potoka. Ani táto práca ešte nebola celkom ukončená, keď sme dostali telefonát z Okresného riaditeľstva HaZZ Ružomberok so žiadosťou o pomoc pri záchranných prácach na ulici Mikuštiakovej, kde valiaca sa voda podmývala novozregulovaný breh potoka. Po dovezení piesku a vriec sme spoločnými silami navýšili hrádzu, aby sme tak zabránili preliatiu potoka a škodám na blízkom súkromnom majetku. Ako sa však na druhý deň ráno ukázalo, prírodný živel bol silnejší a veľké žulové kamene aj s časťou vriec počas noci odplavilo.

Po dlhých a ťažkých hodinách sme sa v noci o 00:30 unavení a premočení dostali späť do hasičskej zbrojnice, kde sme všetko museli opäť pripraviť na ďalší zásah v prípade potreby.

Od 6:00 dňa 16.5. je v Likavke vyhlásený druhý povodňový stupeň, nakoľko potok Likavčianka sa vybrežuje na viacerých miestach svojho toku. Časť Likavky bola od včera večera odstrihnutá od dodávok elektrickej energie – nakoľko elektrikári majú množstvo výjazdov v celom okrese, havárie odstraňovali podľa priorít. 

Spolu so starostom obce sme od rána monitorovali situáciu na vodných tokoch v Likavke, zabezpečili sme ďalší piesok a vrecia pre prípad potreby vrecovania. Počas dňa sme boli požiadaný o pomoc pri odčerpávaní zaplavené gátra na píle v Likavke,  kde sme za pomoci PS-12 a kalového čerpadla odčerpali cez 50m3 vody.

Veríme, že situácia sa postupne bude postupne už len zlepšovať a k ďalším škodám na majetku nedôjde.