Hasičský deň otvorených dverí

V piatok 9.5.2014 sme opäť po niekoľkých rokoch zorganizovali Deň otvorených dverí u likavských hasičov, kedy v doobedňajších hodinách mali možnosť deti Materskej školy a žiaci Základnej školy v Likavke spoznať históriu i súčasnosť, priestory a vybavenie, a tiež prácu a aktivity hasičov v Likavke. Poobede do 16:00 nás mohla navštíviť aj ostatná verejnosť. Počasie krásnej akcii prialo, preto deti si mohli sami vyskúšať, ako sa sedí v hasičskom aute, predstavená im bola celá zásahová technika, výzbroj i výstroj. Najväčším lákadlom bola bezpochyby možnosť hasenia ohňa s použitím hasiacich prístrojov, tiež si deti mohli vyskúšať, ako je to súťažiť v hasičskom športe a takisto vidieť ukážky hasenia penou, kompaktným prúdom alebo hmlovou clonou. Všetky ukážky a prezentácie boli dopĺňané odborným výkladom od členov dobrovoľného hasičského zboru. O histórii zboru a celkovej súťažnej, zásahovej alebo kultúrnej činnosti dostali deti výklad v hasičskej zbrojnici, kde si mohli prezrieť zrenovované priestory a množstvo fotografií.
Rozjasnené očká detí a ďakovné reči spokojných učiteliek nám boli uistením, že akciu sme pripravili opäť na vysokej úrovni. Veríme, že u pár detí sme takto zasiali semienko lásky k hasičine a nezištnej pomoci ľuďom a z týchto detí budú raz naši nasledovníci.

Z ostatných obyvateľov obce prejavilo záujem o prehliadku len okolo 20 ľudí, čo nás na jednej strane mrzí, ale na druhej strane pochvala od nich bola dostatočnou posilou pre našu ďalšiu činnosť.

Na tejto adrese si môžete pozrieť foto z akcie