Repasovaná Tatra 148 CAS 32 novou posilou likavských hasičov

Likavským dobrovoľným hasičom sa v stredu 24.6.2015 o 17:00 hod. dostalo veľkej cti a zadosťučinenia. Priamo pred hasičskou zbrojnicou v Likavke odovzdal minister vnútra JUDr. Robert Kaliňák hasičské vozidlo Tatra 148 CAS 32 do rúk veliteľa DHZO Likavka JUDr. Miroslava Brtku.

Slávnostný ceremoniál odovzdávania hasičskej cisterny svojou účasťou okrem p. ministra poctili aj p. poslanec NR SR Ing. Milan Mojš, prezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR (DPO SR) PhDr. Ladislav Pethö, generálny sekretár DPO SR Vendelín Horváth, vedúci Sekretariátu DPO SR Ing. Ján Parčiš, riaditeľ Krajského riaditeľstva HaZZ v Žiline plk. Ing. Jaroslav Kapusniak, riaditeľ Okresného riaditeľstva HaZZ v Ružomberku pplk. Ing. Slavko Hreha, veliteľ stanice HaZZ v Ružomberku pplk. Ing. Pavol Pecník a mnohí ďalší verejní činitelia a zástupcovia zložiek Integrovaného záchranného systému SR.

Po tradičnom privítaní chebom a soľou podpredseda Vlády SR a minister vnútra JUDr. Robert Kaliňák vo svojom príhovore ocenil význam dobrovoľných hasičov pri záchrane života a majetku občanov, vyzdvihol vysokú úroveň organizovanej hasičskej činnosti v Likavke s množstvom úspechov, ktoré členovia DHZ Likavka dosiahli a vyslovil sa, že odovzdanie záchrannej techniky považuje za splátkou časti dlhu, ktorý pociťuje štát a ministerstvo vnútra voči dobrovoľnej a nezištnej práci hasičov. Osobitného uznania z rúk ministra vnútra sa dostalo čestnému predsedovi DHZ Likavka p. Róbertovi Lejkovi v podobe udelenia významného hasičského vyznamenia za celoživotné zásluhy – Rádu sv. Floriána.

Vyblýskanú tatrovku požehnal p. kaplán Marián Vrchovský, pretože zasvätenie hasičského poslania je zakotvené i v jeho hlavnom kréde “Bohu na slávu, blížnemu na pomoc”.

Slávnostný akt odovzdania vozidla spestrilo vystúpenie dedinskej folklórnej skupiny Likava a ukončilo ho pokropenie hasičskej striekačky penivým sektom a spoločné fotografovanie.

V neformálnej časti ceremoniálu p. minister absolvoval obhliadku techniky, ktorou likavskí hasiči disponujú a svojpomocne ju zdokonaľujú. Jeho uznanie a erudované technické otázky a postrehy príjemne prekvapili. Uistenie ministra o tom, že sa i naďalej bude snažiť materiálne podporovať zanietenosť našich dobrovoľníkov boli azda ocenením najväčším. V tejto súvislosti sa patrí pripomenúť, že Ministerstvo vnútra SR náš DHZ darovaním hasičského zásahového vozidla podporilo, ako jeden z mála v celej republike, už druhý krát (posledne v roku 2010 vozidlom IVECO Daily 3000).

ĎAKUJEME !!!!