DHZ Likavka má 5. najlepšie hasičky na Slovensku

V dňoch 11.-12. júla 2015 sa uskutočnili Majstrovstvá Slovenska Dobrovoľných hasičských zborov v požiarnom športe.
Po úspešných okresných a krajských kolách sa družstvo žien DHZ Likavka prebojovalo až na túto najvyššiu slovenskú súťaž – v modernej histórii je to jediné družstvo, ktoré sa Majstrovstiev SR zúčastnilo 3x po sebe (v rokoch 2011, 2013, 2015 – postupová súťaž je len každé dva roky /pozn. redaktora/). Vo svojej kategórii zabojovali a v konečnom poradí sa umiestnili na peknom 5. mieste. 

Srdečne ďakujeme všetkým členkám súťažného družstva za takúto úspešnú reprezentáciu nášho zboru, obce, ale aj ružomberského okresu či celého žilinského kraja. Tiež ďakujeme ich trénerom za vedenie a podporovanie celého tímu.

Fotogalériu z podujatia si môžete pozrieť na našej FB stránke