Putovný pohár starostu obce Šuňava

V nedeľu 12.07.2009, sa uskutočnil 18. ročník veľkolepej hasičskej súťaže o Putovný pohár starostu obce Šuňava. Skutočnosť, že hasiči zo širokého okolia sa tradične na túto podtatranskú obec tešia, potvrdila účasť 52 družstiev, medzi ktorými nechýbali ani likavskí hasiči. Našu obec reprezentovalo družstvo „starých pánov – ULEJ“ nad 35 rokov.

Skúsený kolektív prezentoval svoje zručnosti ako 34. družstvo v poradí, krátko popoludní, keď slnko poriadne pripekalo. Pohodu družstva pred štartom narušil závažný technický problém s motorovou striekačkou, ktorý sa našťastie podarilo vyriešiť. Plné odhodlania sa likavské septeto postavilo na štart. Požiarny útok sa podaril na jednotku, nik nezaváhal a v duchu hesla skrytého v pomenovaní družstva starých pánov Úspornosť, Ladnosť a Elegancia v Jednom dosiahlo druhý najlepší čas v kategórii nad 35 rokov a predviedlo 15. najrýchlejší útok celkove s výsledným časom 19,33 s. Pohoda, ktorá medzi likavskou hasičskou pospolitosťou dlhé roky vládne tak opäť nabrala konkrétnu podobu.

Okrem vydareného požiarneho útoku, skvelého počasia a srdečnej atmosféry medzi súťažiacimi podujatie splnilo aj významné spoločenské poslanie. Množstvo diskusií, výmena skúseností, upevnenie starých a nadviazanie nových kontaktov, množstvo pozvaní na celý rad hasičských akcií, to všetko zdobilo túto súťaž a zaradilo ju medzi ďalšie jedinečné a neopakovateľné podujatia tohto druhu, ktoré všetkým hasičom vlievajú obrovskú dávku energie a nadšenia do ďalších tréningov a súťaží.