Sviatok hasičov

4. máj v roku je už tradične sviatkom hasičov. I tento rok sa členovia OZ Florián i OHZ Likavka v hojnom počte stretli najskôr pri hasičskej zbrojnici, odkiaľ sme sa spoločne presunuli do kostola sv. Juraja v Likavke, na čele s historickou zástavou zboru a sochou sv. Floriána. V kostole sme sa zúčastnili sv. omše za všetkých živých i zosnulých hasičov z Likavky – omšu celebroval kaplán Vdp. Valentín Kokoruďa.

Po sv. Omši sa v hasičskej zbrojnici konalo slávnostné zasadnutie, na ktorom v oficiálnej časti predseda OHZ Likavka a starosta obce odovzdali ocenenia (bronzový, strieborný a zlatý odznak sv. Floriána) niektorým členom zboru a veliteľ rozkazom č. 1/2009 povýšil niekoľkých členov do hodností podľa zásluh.

Ďalším bodom zasadnutia bolo samotné slávnostné posedenie, klobása a káva. Slávnostného zasadnutia sa zúčastnil aj kaplán Vdp. Kokoruďa, ktorý sa týmto spôsobom lepšie zoznámil s prácou likavských hasičov a s našou službou farnosti. Sv. Florián – patrón hasičov – oroduj za nás!