Prijatie úspešných hasičiek na obecnom úrade

V stredu 9.7.2014 prijal v zasadacej miestnosti Obecného úradu Likavka starosta obce hasičské družstvo dievčat, ktoré úspešne reprezentovalo našu obec a Dobrovoľný hasičský zbor Likavka na celoštátnom kole PLAMEŇ v dňoch 4. – 5. júla v Hurbanove.

Starosta obce v oficiálnom príhovore vyzdvihol význam dosiahnutého umiestnenia (3. miesto na Slovensku) a podčiarkol dlhoročný vysoký štandard našich dievčat v hasičskom športe, ktorý priniesol vytúžený medailový efekt. Poďakoval zároveň všetkým dievčatám za skvelú reprezentáciu, za hodiny odriekania a obety pre spoločný cieľ, trénerom za trpezlivosť a osobitý prístup pri vedení mladých hasičiek – športovkýň a predsedovi DHZ Likavka Mgr. Petrovi Brtkovi za vysokú profesionalitu pri výkone svojej funkcie.

Starosta obce poďakoval medajlistkám aj udelením ďakovných listov, drobným vecným darom a zápisom do pamätnej knihy obce Likavka.

V neformálnej časti sa úspešné hasičky podelili so zážitkami a dojmami zo súťaže a vyslovili presvedčenie, že tieto budú ešte dlho intenzívne prežívať a užívať si ich.