Pozvánka na Zimné sústredenie mladých hasičov 2019

Srdečne pozývame súťažné družstvá mladých hasičov, ale aj širokú verejnosť, na XVII. ročník Zimného sústredenia mladých hasičov, ktoré sa uskutoční tradične v telocvični ZŠMŠ Likavka dňa 23.marca 2019.

Pre bližšie informácie viď propozície v prílohe.