Pozvánka na Zimné sústredenie mladých hasičov

S radosťou po nútenej koronovej prestávke pozývame súťažné družstvá mladých hasičov na 18. ročník Zimného sústredenia mladých hasičov, ktoré sa bude konať 22. apríla 2023 v telocvični Základnej školy s materskou školou v Likavke.
Bližšie propozície a pravidlá nájdete v prílohách tejto pozvánky.
Už teraz sa tešíme na vašu účasť.