Posledná rozlúčka s našim členom

V sobotu 18.4.2015 sme sa rozlúčili s našim kolegom hasičom Jaroslavom DOMITEROM (†77).

Vrchný technik Jaroslav Domiter, sa stal členom DHZ Likavka vo svojich 18 rokoch, v roku 1956. Od začiatku bol veľmi činným členom, zúčastňoval sa cvičení aj všetkých ostatných podujatí zboru. Niekoľko rokov zastával funkciu predsedu zboru a neskôr pracoval aj v iných funkciách vo výbore DHZ. Za svoju činnosť v DPO si zaslúžil viaceré vyznamenania, ako napr. Za príkladnú prácu, Za zásluhu aj Za mimoriadne zásluhy. 
Až do svojej smrti sa aj naďalej zúčastňoval výročných členských schôdzí a iných slávností zboru. 
Brat Jaroslav, sv. Florián nech za Teba oroduje u nášho Pána.
Odpočívaj v pokoji.