Oslavy storočnice + foto

Oslavy začali v sobotu 3. 9. 2011 o 9.00 h. slávnostným sprievodom hasičskej techniky ulicami obce za zvuku majákov, čo bolo dobrým budíčkom a impulzom pre obyvateľov, aby sa prišli na oslavy pozrieť.

Mráz behal po chrbte a slzy radosti sa do očí tlačili nám, zanieteným hasičom, ale určite aj ostatným divákom vtedy, keď sa rozozvučala siréna na hasičskej zbrojnici pri slávnostnom nástupe. Pochod čestnej jednotky a slávnostné príhovory starostu obce, riaditeľa KR HaZZ pplk. Ing. Jaroslava Kapusniaka a predsedu DHZ Likavka boli otvorením osláv nášho výročia. Potom už celodenný program pokračoval súťažami hasičských družstiev v netradičnom hasičskom útoku s historickými striekačkami, ukážkami príslušníkov Útvaru na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku v spolupráci s policajtmi Slávnostný nástup hasičovOkresného riaditeľstva Policajného zboru v Ružomberku SR, ukážkami profesionálnych hasičov Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Ružomberku pri zachraňovaní zranených vo fingovanej autohavárii a pri hasení horiacich áut. Ťahákom najmä pre deti bola možnosť pozrieť sa na svet z výšky – z plošiny hasičského auta. Vystavená historická technika ponúkla divákom možnosť oboznámiť sa s tým, ako sa hasil požiar v dávnej dobe. Unikátom výstavy bola funkčná parná striekačka z roku 1883, s ktorou sa u nás prezentovali kolegovia z dobrovoľného hasičského zboru v Horných Uhercoch. V neposlednom rade sa mohli diváci zabaviť a vyhrať rôzne odmeny pri diváckych súťažiach v zabíjaní klincov, hode pneumatikou, potápaní či v silovom držaní vedier s vodou.

O 15.00 h. spestrili deň svojim vystúpením mladé dievčatá z oravskej country skupiny DAILY, ktoré svojimi pesničkami priviedli do varu všetkých divákov. Zlatým klincom programu bolo žrebovanie bohatej tomboly, v ktorej sa diváci tešili najmä na bicykel, mikrovlnku, ale aj ostatných 54 cien. Tu chceme poďakovať všetkým sponzorom, ktorí nám prispeli či už formou daru do tomboly, ale aj finančne na pokrytie nákladov spojených s oslavami.

Program osláv pokračoval v Kultúrnom dome batôžkovou zábavou, o ktorú bol záujem najmä zo strany mladších návštevníkov.

Svätá omša v kostoleNedeľa bola druhým dňom osláv – slávnosťou nás, likavských hasičov. Svojou prítomnosťou pozdvihol úroveň osláv aj prezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR – JUDR. Jozef Minárik, ktorý nám prišiel odovzdať najvyššie možné vyznamenanie pre hasičský zbor – čestnú zástavu DPO SR.

Deň sme začali slávnostnou sv. omšou vo farskom kostole a potom slávnostnou schôdzou v Kultúrnom dome, pri ktorej nám bola odovzdaná spomínaná zástava, prezidentom boli mimoriadne povýšení niekoľkí naši členovia a boli odovzdané vyznamenania za príkladnú prácu, zásluhy, mimoriadne zásluhy a ďakovné listy  za dlhoročnú a obetavú prácu v zbore. Vrcholom nedeľných osláv bolo zabitie klincov do žrde našej historickej zástavy pre štyroch členov In memoriam a dvoch žijúcich členov za ich veľký prínos do fungovania hasičského zboru v Likavke. Oslavy 100. výročia založenia zboru skončili spoločným obedom a krátkym posedením.

Veľkým povzbudením pre nás hasičov bola práve návšteva prezidenta DPO SR, ktorý svojimi príhovormi na sv. omši a aj na slávnostnej schôdzi vyzdvihol prácu dobrovoľných hasičov a poďakoval nám za našu prácu nielen v obci, ale aj na celoslovenskej úrovni.

Hry detí v peneOslavy 100. výročia založenia hasičského zboru v Likavke boli nepochybne akciou, akú ešte Likavka nemala, a to čo sa týka po organizačnej stránke, ale aj po stránke diváckej účasti. Preto musíme poďakovať všetkým, ktorí sa našich osláv zúčastnili či už ako diváci, súťažiaci, predvádzajúci, ale aj organizujúci. Vysoký počet divákov a ich pochvalné slová nám boli a sú tou najväčšou satisfakciou, ktorú sme mohli dostať za našu niekoľkomesačnú námahu.

Povzbudení hodnoteniami prezidenta DPO SR, našich priateľov a obyvateľov obce, povzbudení celým priebehom osláv chceme vyjadriť svoje presvedčenie, že likavskí hasiči budú fungovať v našej obci minimálne na takej dobrej úrovni ako doteraz aj ďalších 100 rokov.