Staň sa dobrovoľným hasičom

Dobrovoľný hasičský zbor obce Likavka prijíma nových členov do svojich radov. Náš hasičský zbor patrí medzi najstaršie a najaktívnejšie zbory v okrese Ružomberok, no i on pociťuje nedostatok nových a mladých členov. Preto pozývame všetkých záujemcov, aby sa stali našimi členmi. Byť dobrovoľným hasičom je služba i pocta zároveň, poslanie, ku ktorému treba pristupovať s ochotou a obetavosťou a ktoré pretrvá len vďaka ľuďom, ktorí sú ochotní nezištne pomáhať druhým v nešťastí. Požiadavky sú: chuť pomáhať, vek nad 18 rokov, zdravotná spôsobilosť, absolvovanie odbornej prípravy a výcviku. Vítaní sú najmä uchádzači s vodičským preukazom skupiny C.

Aj ty sa môžeš zaradiť do partie skvelých ľudí, medzi členov nášho hasičského zboru, po absolvovaní vstupného pohovoru, odbornej prípravy a základného výcviku. A čo ťa po prijatí čaká? Zásahy pri mimoriadnych udalostiach – požiaroch, živelných pohromách, povodniach, veterných smrštiach, technické zásahy, priemyselné nehody, ale tiež preventívna činnosť vykonávaná formou asistenčných protipožiarnych hliadok, preventívnych protipožiarnych kontrol, školenia, taktické a previerkové cvičenia a rôzne výcviky potrebné na dosahovanie požadovaných zručností – výcvik pilčíkov, výcvik nositeľov autonónmych dýchacích prístrojov, poskytovanie predlekárskej prvej pomoci a mnoho iného.

Bližšie informácie ti poskytnú veliteľ DHZO Likavka JUDr. Miroslav Brtko, 0905365266, brtko.miroslav@gmail.com a predseda DHZ Likavka Mgr. Peter Brtko, 0901788535, brtko.peter@gmail.com