Požiar skládky odpadu

Zásah 01/2022

Dňa 10.1.2022 vykonala o 17:40 naša jednotka v počte 1+8 na vozidlách CAS 32 Tatra 148 a Iveco Daily prvý výjazd tohto roka k požiaru skládky stavebného odpadu v areáli bývalého Texicomu. Požiar bol v priebehu hodiny zlikvidovaný 2 útočnými prúdmi C.

Príchod späť na hasičskú zbrojnicu o 18:59.