Povodeň neobišla ani Likavku

V utorok 5.augusta 2014 sa krátko po 15-tej hodine Likavkou prehnala krátka, ale veľmi intenzívna búrka. Na Jánovčíkovej ulici sa vylial potok stekajúci zo Žabova a narobil nemalé problémy obyvateľom domov okolo obecného úradu. Dobrovoľní hasiči z Likavky najskôr zabezpečovali spriechodnenie vodného toku, nakoľko pod mostom a lávkami sa zachytávali konáre, tráva a iný odpad, ktoré zabraňovali plynulému prietoku. Následne po upadnutí toku odčerpávali vodu z pivníc asi 6 rodinných domov, priľahlých dvorov a miestnych komunikácií a vyčistili komunikácie a parkovisko pri obecnom úrade od naplaveného štrku a bahna. Na inom mieste (vyššie po toku potoka) bolo tiež nutné odpíliť a vytiahnuť z potoka strhnutý železný plot, ktorý bránil plynulému prietoku.

Po návrate do hasičskej zbrojnice bola hasičská technika očistená, hadice zavesené na sušenie, zásahové automobily doplnené, hasičská výstroj očistená. Zistené bolo poškodenie jedného kalového čerpadla – nutná oprava.

Pre viac foto klikni sem