Kaliňák odovzdal likavským hasičom nové auto

Dňa 18. apríla 2010 odovzdal Róbert Kaliňák – minister vnútra Slovenskej republiky do užívania likavským hasičom nové hasičské auto. Slávnosti sa okrem samotného ministra zúčastnili ako hostia aj predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár, štátny tajomník MDPT Milan Mojš, prezident Hasičského a Záchranného Zboru plk. JUDr. Alexander Nejedlý a generálny sekretár Dobrovoľnej požiarnej ochrany Vendelín Horváth.

Na začiatok slávnosti si všetci prítomní minútou ticha uctili pamiatku obetí leteckej havárie poľskej delegácie. Po zaznení slovenskej štátnej hymny a privítaní hostí starostom obce Likavka sa slova ujal minister Kaliňák. Podľa jeho slov „dobrovoľní hasiči sú špecifická sorta mužov a žien, ktorí vo svojom voľnom čase nasadzujú svoj vlastný život, aby ochránili život svojich blížnych, a to všetko bez nároku na odmenu. Ďalej poopravil slová likavského starostu, ktorý vo svojej privítacej reči poďakoval za tento dar. Podľa ministra je to len splátka dlhu, ktorú celá spoločnosť dlhuje dobrovoľným hasičom za celé desaťročia ich práce, ktorú vykonali. Vyzdvihol fakt, že medzi likavskými hasičmi je mnoho malých detí a mladých hasičov, čo veľmi pozitívne vplýva na výchovu a formovanie mladého charakteru. Župan Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár označil nové hasičské auto ako poďakovanie za storočnicu fungovania likavského hasičského zboru, ktorú zbor oslávi na budúci rok.

Likavský farár Vdp. Jozef Skurčák posvätil nové auto, minister vnútra auto následne „zahasil“ sprchou zo šampanského. Pred slávnostným odovzdaním kľúčov od auta veliteľovi zboru JUDr. Miroslavovi Brtkovi minister predviedol samotné srdce hasičského auta – naštartoval hasičskú mašinu. Ako poďakovanie od likavských hasičov minister, župan, štátny tajomník, generálny sekretár dobrovoľnej požiarnej ochrany SR aj prezident HaZZ dostali sošky, ktoré vyrezal umelec Pavol Lofaj. Na záver mladí likavskí hasiči pozdravili hostí peknou hasičskou básňou. Po spoločnom fotení sa minister podpísal do pamätnej knihy Likavky a kroniky likavského hasičského zboru, a keďže v tento deň odovzdával nové auto ešte inému zboru, pre krátkosť času sa z Likavkou rozlúčil so želaním, že sa k likavským hasičom chce ešte určite vrátiť.