Celoštátne kolo hry Plameň – B.Štiavnica 2016

V sobotu 9. júla 2016 likavskí hasiči opäť bojovali na Celoštátnom kole hry Plameň v Banskej Štiavnici s dvoma družstvami (chlapci aj dievčatá) o postup na Majstrovstvá sveta.
Družstvu chlapcov sa nedarilo najlepšie a svojim výkonom dosiahli predposledné 7. miesto.
Dievčatá zabojovali viac a po prvom kole mali výborné postavenie – priebežné prvé miesto. I keď si v druhom kole svoje výkony dievčatá ešte vylepšili, nezaháľala ani konkurencia a v konečnom zúčtovaní to žiaľ na prvé ani druhé miesto nestačilo a družstvo dievčat sa „muselo uspokojiť“ s krásnym 3. miestom. I keď naše ambície boli samozrejme vyššie, veď dievčatá boli naozaj dobre pripravené. O to ťažšie bolo prijať tretie miesto, o koľko menší bol rozdiel k dosiahnutiu druhého alebo tretieho miesta… k druhému miestu chýbalo 0,52 bodu a k prvému miestu chýbalo 0,81 bodu… teda súperi boli naozaj vyrovnaní.
Treba ale povedať, že byť tretím najlepším na Slovensku je obrovský úspech. Dievčatá, ĎAKUJEME!
Ďalším veľmi pozitívnym bodom je, že vždy deň pred celoštátnym kolom je táborová olympiáda. Likavskí mladí hasiči sa na najvyššej slovenskej hasičskej detskej súťaži zúčastnili od roku 2000 už 5-krát a v táborovej olympiáde vždy obsadili prvé miesto. Aj to hovorí o ich bojovnosti a kvalite!
Ešte raz ďakujeme súťažiacim deťom za skvelú reprezentáciu nášho hasičského zboru, obce Likavka, okresu Ružomberok i žilinského kraja. Veľká vďaka aj ich trénerom – veď zvládnuť toľko živých, hravých a bojovných detí je niekedy väčšia námaha, ako súťaž sama 
ĎAKUJEME!!!

Odkaz na fotogalériu na našej FB stránke