Vyhodnotenie súťažného roka 2009

Koncom starého či začiatkom nového roka zvykneme bilancovať uplynulý rok. I my sme sa obzreli späť za úspechmi v hasičskej sezóne roka 2009.
V prílohe vám teda prinášame prehľad absolvovaných hasičských súťaží i výsledným miestom na stupni víťazov.V uplynulom roku sme sa zúčastnili celkove 29 súťaží, kde sme dokopy postavili 48 súťažných družstiev. Z toho sme sa umiestnili:
1. miesto                     14x
2. miesto                       5x
3. miesto                       2x
4. miesto                       3x
5. miesto                       2x
6. miesto                       1x
7. miesto                       3x
12. miesto                     1x
14. miesto                     2x
15. miesto                     1x
diskvalifikovaní              3x
Najväčšími úspechmi roku 2009 bolo 3. miesto žien na krajskom kole Previerky pripravenosti, ale i 14. miesto v Slovenskom superpohári v hasičskom útoku.Môžeme teda skonštatovať, že i uplynulý rok z hľadiska dosiahnutých úspechov bol pre likavských hasičov opäť úspešný, veď naša zbierka pohárov sa rozrástla o krásnych 21 nových trofejí.