Výcvik likavských hasičov na Lešti

V súlade s prijatou koncepciou plošného rozmiestnenia síl a prostriedkov, v dňoch 4.-5.9.2015 absolvovali šiesti členovia Dobrovoľného hasičského zboru obce Likavka profesionálny hasičský výcvik vo Výcvikovom centre HaZZ Lešť.

Jednalo sa o historicky prvú cyklickú prípravu dobrovoľných hasičov v tomto výcvikovom centre európskej úrovne, ktorej sa zúčastnili zbory z obcí Mošovce, Príbelce, Muráň, Brusno, Senohrad a Likavka.

V moderných trenažéroch v zadefinovaných modelových situáciách mali hasiči možnosť vyskúšať si hasenie požiaru rodinného dvojposchodového domu so silným zadymením, vyhľadávanie zranených osôb, technický zásah pri dopravnej nehode. Na trenažéri „Rumovisko – zborenisko“, v modelovej situácii pádu vrtuľníka do obytnej zóny, bolo potrebné uhasiť viacero požiarov, vyhľadávať v troskách zranené alebo nezvestné osoby a ich transport k lekárskej pomoci. Ďalším výcvikom bol požiar na druhom a piatom poschodí výškovej budovy, evakuácia osôb a súčinnosť viacerých zásahových jednotiek. Posledným výcvikom bola diaľková doprava vody v hornatom teréne s dĺžkou dopravného vedenia cca 1,5 km a výškovým prevýšením takmer 100 metrov.
Počas výcviku zasahovali členovia hasičských jednotiek s použitím autonómnych dýchacích prístrojov, pre komunikáciu počas zásahov využívali rádiostanice, pre odvetranie zadymených prístrojov sa precvičili vo využití pretlakového ventilátora alebo vyskúšali hydroventiláciu.
Pre členov DHZ Likavka to bol veľmi profesionálny a poučný výcvik, pri ktorom získali nové vedomosti, skúsenosti a zručnosti  pre efektívnejšie zdolávanie požiarov a prácu pri rôznych hasičských zásahoch.
Zámerom tohto výcviku, ktorého sa počas nasledujúceho roka majú zúčastniť všetky DHZ na Slovensku zaradené v kategórii A, je masívnejšia podpora spolupráce s dobrovoľnými hasičskými zbormi a lepšie využitie potenciálu tisícov ich členov, ktorí sú pripravení pomáhať pri ochrane života, zdravia a majetku.