Rýchly zásah dobrovoľných hasičov uchránil majetok

Hovorí sa, že nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch. Tak tomu bolo aj v piatok, 18. januára 2013, kedy v Likavke opäť horelo. Našťastie vďaka rýchlemu a účinnému zásahu dobrovoľných hasičov z Likavky bolo predídené rozsiahlemu požiaru. Náhoda totiž chcela, že jeden náš člen cestou domov spozoroval dym valiaci sa z rodinného domu pri kostole. Keďže v hasičskej zbrojnici ďalší traja členovia práve pracovali na údržbe hasičskej techniky, výjazd k požiaru bol prakticky okamžitý. Pri príchode na miesto požiaru majiteľka domu práve telefonovala na stanicu Hasičského a záchranného zboru v Ružomberku. S použitím hasiaceho prístroja členovia DHZ Likavka uhasili vznikajúci požiar a kvôli vysokému zadymeniu bolo potrebné počkať na odvetranie domu. Po príjazde profesionálnych hasičov boli tlejúce zvyšky zaliate vysokotlakovým prúdom vody a urobená kompletná obhliadka domu. Na miesto bol privolaný aj zisťovateľ príčin požiaru, aby určil z čoho požiar vznikol.