Okresné valné zhromaždenie v Likavke

Dňa 11. Februára 2012 sa v priestoroch hasičskej zbrojnice v Likavke uskutočnilo zasadnutie Okresného valného zhromaždenia, ktoré sa konalo opäť po piatich rokoch.

Na úvod predseda OV DPO Ružomberok, ktorý aj celé zasadnutie viedol, privítal prítomných a hostí. Ďalej predniesol detailnú správu predsedu za uplynulé 5-ročné funkčné obdobie okresného výboru, štatistiky práce pléna, predsedníctva i všetkých komisií.

Keďže uplynulo funkčné obdobie starého výboru, boli prevedené voľby nového okresného výboru. Za Dobrovoľný hasičský zbor Likavka bol Bc. Marián Brtko zvolený za delegáta na Okresné valné zhromaždenie a taktiež za člena do Snemu DPO SR. Okrem toho do predsedníctva bol zvolený Róbert Lejko a Bc. Marián Brtko.

Na zasadnutí bola zároveň vyhodnotená súťaž okresného výboru o najlepší Dobrovoľný hasičský zbor okresu Ružomberok. Náš zbor sa s veľkým predstihom voči ostatným zborom umiestnil na konečnom prvom mieste a bol tak odmenený pohárom a vecnými cenami (3x zásahové obleky + prilby a sada zásahových hadíc)

SAMSUNG
SAMSUNG