Memoriál Štefana Rišu – Výcvik v polygone

Hoci sme športovú súťaž Memoriál Štefana Rišu tento rok museli kvôli nízkemu počtu prihlásených družstiev zrušiť, tie hasičské družstvá (zbory), ktoré chceli prísť na súťaž, sme pozvali na výcvik hasičských jednotiek v našom malom výcvikovom stredisku… a zdá sa, že tento improvizovaný a rýchly krok bude mať aj svoje pokračovania… veď mnohí si zažili dosiaľ nezažité, odskúšali dosiaľ neodskúšané a naučili sa to, čo doteraz nemali šancu vyskúšať. Celý výcvik prebiehal formou reálneho zásahu pri horiacom objekte, kde na likvidáciu požiaru bola privolaná jedna jednotka. Veliteľ zásahu vydal rozkaz a poskytol informácie veliteľovi zasahujúcej jednotky: objekt bol silne zadymený a v budove sa nachádzala jedna poškodená osoba, ktorú bolo treba urýchlene vyhľadať a evakuovať do starostlivosti Slovenského červeného kríža. Činnosť jednotky sme samozrejme kontrolovali a usmerňovali našim členom s použitím termokamery. Medzičasom veliteľ zásahu povolal na pomoc ďalšiu jednotku, ktorá dostala za úlohu vytvoriť od miestneho potoka sacie a dopravné vedenie, dopĺňať zasahujúcu cisternu a ochladzovať budovu horiaceho objektu zvonku. Ďalšia jednotka si vyskúšala zásah pri dopravnej nehode, kde ich úlohou bolo vhodne zastabilizovať prevrátené vozidlo, pripraviť ho na bezpečný vstup lekára a tiež vytiahnuť z auta zranenú osobu. Činnosť jednotky bola opäť kontrolovaná a usmerňovaná našim profesionálnym hasičom, ktorý sa s podobnými situáciami stretáva vo svojej práci často. Posledná jednotka mala možnosť vyskúšať si zlaňovanie zo strmého a vysokého zrázu, každý člen riadne istený v celotelovom postroji. Na túto činnosti odborne dohliadal vysoko špecializovaný odborník prác vo výškach a nad voľnou hĺbkou, Kamil Weiss, ktorému touto cestou chceme špeciálne poďakovať za jeho pomoc! Po ukončení prác sa svojich zásahových úsekoch sa samozrejme každý posunul na ďalší úsek a celé sme si to zopakovali ešte niekoľkokrát, aby si každá jednotka vyskúšala všetko. Počas celého výcviku sme sa opäť naučili veľa nového. Mnohí zasahujúci členovia mali vôbec prvýkrát možnosť zasahovať v husto zadymenom priestore s použitím autonómnych dýchacích prístrojov. Vyhľadať zranenú osobu v takomto priestore je naozaj veľmi zložité a namáhavé. Pri dopravnej nehode sme sa spoločne naučili a spoznali, aké jednoduché technické prostriedky ešte možno dokúpiť z budúcich dotácií do výbavy zboru, čo vylepšiť technicky a čo napr. v komunikácii. Celé sobotné hasičské popoludnie, ktoré sa konalo v novom duchu Memoriálu Štefana Rišu, splnilo svoj účel do bodky, o čom nás presviedčali reakcie členov zúčastnených zborov. ĎAKUJEME.

Fotogalériu z akcie si môžete pozrieť na našej Facebookovej stránke