Hasičské cvičenie

Cvičenie 001/2022

Dňa 28.1.2022 bolo v spolupráci s firmou Safirs, s.r.o. (poskytovateľ služieb BOZP, OPP a PZS pre klienta) prevedené cvičenie na zdolávanie požiaru a evakuáciu osôb v Centre sociálnych služieb LIKAVA v obci Likavka. Koordinátor cvičenia nahlásil veliteľovi DHZO Likavka požiar na jednom z oddelení.

Na zásah bola vyslaná zásahová jednotka v počte 1+3 na vozidle Iveco Daily.

Po príjazde na miesto VZ vytvoril prieskumnú skupinu, ktorá zistila, že požiar bol lokalizovaný zamestnancami CSS, veliteľ jednotky preveril s vedúcim zamestnancom, či boli evakuovaní všetci klienti oddelenia a vydal pokyn zasahujúcej jednotke na kontrolu požiaroviska.

Po ukončení cvičenia ešte jednotka sprostredkovala zamestnancom CSS nácvik hasenia ohňa s prenosnými hasiacim prístrojmi.

Po ukončení cvičenia a zbalení vecných prostriedkov sa jednotka vrátila späť na hasičskú zbrojnicu.

Pri cvičení nedošlo k zraneniu členov, ani k poškodeniu hasičskej techniky.