Deň otvorených dverí

Po dvoch rokoch sme opäť otvorili dvere v našej hasičskej zbrojnici pre najmenšie deti z ZŠsMŠ Likavka. Program bol už klasický, overený, stále prinášajúci radosť a očakávanie do očí nádejných budúcich hasičov – predstavenie priestorov zbrojnice, ukážky našej techniky s možnosťou vyskúšania striekania, povozenia sa na hasičskom aute a podobne 🙂. Ďakujeme všetkým zúčastneným, organizátorom za čas a ochotu, deťom za záujem a pani učiteľkám za udržiavanie nádeje, že z niektorých vyrastú naši nasledovníci… 😉