Darujte 2% dane likavským hasičom

V týchto februárových dňoch opäť po roku máme možnosť rozhodnúť o poukázaní 2% dane z príjmov pre nejakú organizáciu, ktorej takto chceme pomôcť v ich činnosti.
Likavskí hasiči sa už veľa rokov venujú okrem zásahovej činnosti aj výchove detí a mládeže, z ktorých chceme vychovať nielen svojich nasledovníkov, ale najmä ľudí ochotných, nezištných a obetavých. 
Vykonávať túto záslužnú činnosť nás však stojí nemalé finančné prostriedky, ktoré aspoň z časti je možné vykryť práve vyzbieranými 2% z vaších daní.

NENECHAJTE PREPADNÚŤ vaše peniaze zbytočne štátu, VENUJTE ich LIKAVSKÝM HASIČOM, ktorí sa starajú aj o vaše deti a váš majetok.

ĎAKUJEME !!!

Viac o tom, ako darovať 2% dane, nájdete TU