8. ročník súťaže mladých hasičov O pohár OZ Plameň Badín

V sobotu 25.marca 2023 sa naše družstvo mladých hasičov zúčastnilo halovej súťaže O pohár OZ Plameň Badín. Vo svojej kategórii chlapcov sa družstvo 4 dievčat a jedného chlapca umiestnili na krásnom 2. mieste. Súťaž prebiehala v troch disciplínach: – štafeta 5x30m; – štafeta hasičských dvojíc; – uzlová štafeta a to v dvoch pokusoch. Prvý pokus nášho družstva v štafete 5x30m bol síce s bežecky lepším časom, ale deti nazbierali nešťastných 15 trestných sekúnd. Druhý pokus už bol bez trestných sekúnd, aj keď s máličko horším bežeckým časom… dôležitý je však krásny výsledok… ale ešte dôležitejšie je, že najväčšou odmenou pre našich mladých hasičov je to, že svoje zimné hasičské tréningy takto mohli zúročiť na ďalšej hasičskej súťaži… Lebo jedna súťaž je viac ako desať tréningov.
Ďakujeme usporiadateľom súťaže za možnosť účasti.